En kort ordliste over de hyppigste brugte udtryk på engelsk og dansk i forbindelse med ølbrygning.

• Adjuncts = råfrugt (ikke-maltet korn og sukker tilsat sammen med malten)

• Aerate = belufte

• Aerobic = aerobisk (der er oxygen, ilt, tilstede)

• Airlock = gær-rør

• Aldehyde = aldehyd

• Ale = øltype gæret med "overgær "(Saccaromyces cerevisiae)

• Alpha acid = alfasyre (bitterstof i humlen, som omdannes til iso-alfasyre, der er det væsentligste bitter-smagsstof i øl)

• Amylase = gruppe af enzymer, der spalter stivelse, fx. til maltsukker (maltose)

• Anaerobic = anaerobisk (uden oxygen, ilt)

• Attenuation = "at gøre tyndere", dæmpning. Bruges om hvor meget vægtfylden, densiteten (S.G.), reduceres under gæringen.

• Autolysis = selvopløsning, når gærcellerne er døde går de i opløsning på sammen måde som man mørner kød ved at lade det hænge i kølerum.

 Balling, degrees = grader Balling, % Balling (extrakt-indhold, mål for densitet, massefylde, ved sammenligning med sukkeropløsning, omtrent det samme som grader Plato)

• Bottom fermenting yeast = "undergær" (Saccaromyces carlsbergensis)

• Brewing = brygning

• Carbonation = tilsætning af kuldioxid = carbondioxid.

• Clove = krydder-nellike, noget øl kan have en smag, der minder lidt herom.

• Density = massefylde, Specific gravity (S.G.)

• Diacetyl = stof, der dannes naturligt under bl.a. ølgæring og som smager og lugter af smør / flødekaramel

• DMA = Dimethylsulfid, stof, der bl.a. dannes under urt-kogningen. 

• Dry hopping = tilsætning af humle efter den første gæring.

• EBC = European Brewery Convention, har fastlagt analysemetoder for undersøgelse af malt, urt og øl. Talskala for øl-farve.

• Esters = estere (en gruppe frugt / blomsteragtigt duftende stoffer)

• Extract = ekstrakt, den samlede mængde opløste stoffer i øl-urt

• F.G. = Final Specific Gravity = massefylde når gæringen er afsluttet

• Fining = klaring af øl med husblas eller andet.

• Flocculation = flokulation (gærcellernes evne til at klæbe sammen og danne små klumper, der bundfældes)

• Hydrometer = flydevægt (oftest glas-instrument med en skala til aflæsning af væskens massefylde, enten som S.G. eller som grader Balling eller Plato)

• IBU = Internationale bitter-enheder

 Isinglass = Fiskebaseret klaringsmiddel (tilsættes det færdige øl). 

 Lauter = klar (tysk ord)

• Lauter tun = urt-filtrerings beholder

• Mash-out = temperaturtrin på ca 77 grader hvor ezymaktiviteterne stoppes og sukkeret bliver mere flydende. Så er det nemmere at sparge (eftergyde).

• O.G. = indbrygningsgrad, massefylde ved start

• Phenols = gruppe af stoffer, nogle har en smag, der let bliver ubehagelig, nellike-agtig

• Pitching = gærpåsætning

• Priming sugar = tilsætning af sukker ved tapning for at få dannet carbondioxid (CO2) i fadet eller flasken

• Plato, deg. = skala for urtens densitet - og dermed extraktindhold - kalibreret som gram sukker pr. 100 g opløsning

• Saccharometer = se Hydrometer • Sparging = eftergydning

• Slant = skrå-agar (ølurt gjort stift med agar, som bruges til dyrkning af gær)

• Steeping = at sætte byggen i støb, dvs. at sætte den i blød, så den kan begynde at spire.

• S.G. = densitet, massefylde

• Terminal extract = extraktindholdet når gæringen er afsluttet, se F.G.

• Top Fermenting yeast = "overgær " (Saccaromyces cerevisiae)

• Wort = urt

Jan-Ulrik

2021/03/09 11:50